Wiadomości
parafiazabnica.pl
27.12.2022
WTOREK 8:00
od p. Kabacików do kościoła

28.12.2022
ŚRODA 8:00
od p. Wojtyłów do p. Strzałków

29.12.2022
CZWARTEK 8:00
od boiska do p. Juraszów

30.12.2022
PIĄTEK 8:00
od pomnika do mostu

31.12.2022
SOBOTA 8:00
Malinowa i Wspólna

3.01.2023
WTOREK 10:30
Szeroka i Prosta

4.01.2023
ŚRODA 8:00
od Zaporowej do mostu

7.01.2023
SOBOTA 8:00
od p. Dudków do p. Jarców

10.01.2023
WTOREK 8:00
Pogodna i Leszczyńska – zmieniono godzinę!!!

11.01.2023
ŚRODA 8:00
Bukowina I

13.01.2023
PIĄTEK 8:00
Bukowina II

14.01.2023
SOBOTA 8:00
od p. Dończyków do kościoła

16.01.2023
PONIEDZIAŁEK 8:00
Myce od p. Gluzy

17.01.2023
WTOREK 8:00
Myce od p. Foktów

28.01.2023
SOBOTA 8:00
od szkoły do p. Wojtyły

31.01.2023
WTOREK 10:30
od mostu k/rzeki: Skalna, Letnia, Franciszkańska1.02.2023ŚRODA8:00Objazdowa i Lipowa

3.02.2023 piątek - objazd chorych z całej Żabnicy

4.02.2023
SOBOTA 8:00
od mostu do sklepu.

Wizyta może zostać przerwana z powodów posług w parafii.