Wiadomości
parafiazabnica.pl
Jubileusz poświęcenia naszej parafialnej świątyni zakończył cały wiek jej istnienia. Uroczystość przeszła już do historii, ale zostanie w naszych sercach wszystko, co przeżyliśmy tego pamiętnego dnia: 24 sierpnia 2014 roku. Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do godnego świętowania stulecia poświęcenia kościoła, podziękujmy przede wszystkim Panu Bogu za te łaski, których w tej świątyni udzielał naszym przodkom i nam – za wstawiennictwem żabnickiej patronki: Matki Bożej Częstochowskiej.
We wdzięcznej pamięci zachowamy modlitwę i Słowo Boże, jakie skierował do nas biskup ordynariusz Roman Pindel. Przypomniał nam o tym, że to sam Pan Bóg natchnął ponad sto lat temu budowniczych i pomysłodawców wzniesienia świątyni.
- Możemy powiedzieć, że od stu lat w tej świątyni dokonuje się cud z Kany Galilejskiej, od stu lat przychodzą tutaj ludzie, aby modlić się, uczestniczyć w Eucharystii, przyjmować sakramenty i doznawać przemiany swoich serc: takiej przemiany, która trwa także poza niedzielę, poza dzień świąteczny, trwa w każdy dzień powszedni, w rodzinie...
Jest to Kana także dlatego, że na tym ołtarzu dokonuje się przemiana, ta najważniejsza, jaka dokonuje się na tym styku między Bogiem a człowiekiem: to, co przynosimy do ołtarza, zostaje przemienione przez posługę sakramentalną kapłana w Krew Pańską i w Ciało Pańskie. Możemy tu prawdziwie przeżywać Kanę, bo zostajemy przemienieni przez spożywanie Eucharystii i przez udział w Eucharystii, jaką się sprawuje w tym kościele, od stu lat. (…) W czasie tej Eucharystii dziękujemy Bogu za tę świątynię. To jest bardzo wymowny, materialny wyraz troski Boga o tą wspólnotę, która trwa na tym miejscu. Dziękujemy Bogu także za stulecie obecności tego obrazu, który nadaje charakter Maryjny tej świątyni. I za wszystkich, którzy troszczyli się o świątynię i ją upiększali. I za tych, którzy ją wypełniają. I modlimy się, abyśmy tu byli ciągle słuchaczami słów Jezusa, zgodnie z zachętą Maryi: „Uczyńcie wszystko, co wam powie...” - powiedział w homilii biskup Roman Pindel.
- Przybyłeś, aby uobecnić wśród nas Eucharystycznego Chrystusa i w biskupim słowie żywić nas Ewangelią – Słowem Chrystusa, którego się mamy mocno trzymać, bo jest ono Słowem Życia. Jesteś wśród nas, abyśmy razem wyśpiewali Bogu radosne „Te Deum laudamus” za sto lat świątyni, w której od wieku dla wiernych tego zakątka diecezji bielsko-żywieckiej Chrystus jest źródłem nadziei dnia dzisiejszego w wieczności – mówił ks. kan. Jacek Jaskiernia, zwracając się do biskupa Romana Pindla i przypominając wydarzenia i ludzi, którzy przed stu laty zapoczątkowali starania o powstanie kościoła i parafii w Żabnicy.
Cieszymy się, że Ksiądz Biskup dołączył do radosnego świętowania całej naszej parafii, przewodniczył koncelebrowanej dziękczynnej Mszy Świętej jubileuszowej z udziałem kapłanów całego dekanatu radziechowskiego, upamiętniając swoją obecność także pamiątkową fotografią ze służbą liturgiczną – czyli naszymi ministrantami i lektorami. Bp Pindel zostawił nam również wezwanie do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Radością była dla nas także obecność przedstawicieli władz samorządowych naszej gminy i sołectwa, a także organizacji i stowarzyszeń.