Wiadomości
parafiazabnica.pl
6 stycznia po raz pierwszy w naszej parafii odbył się orszak 3 Króli. Z trzech stron naszej miejscowości wyruszyli Mędrcy z poszczególnymi grupami.
Pierwszy z młodzieżą Oazową ,Scholką i Panem organistą z synami ruszyli od dzwonka w Mycach. Drugi z zespołem „Mały Haśnik” zaczął swoją wędrówkę od szkoły im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. Natomiast trzeci na wozach konnych przyjechał z Boraczej i Skałki. Nasi Królowie spotkali się wspólnie przy strażnicy OSP w Żabnicy i orszakiem przy wspólnym kolędowaniu razem z naszą orkiestra „Barka” ruszyli do Kościoła Parafialnego. Po przybyciu do Świątyni Królowie oddali pokłon małemu Jezusowi i złożyli dary: złoto kadzidło i mirrę. Razem przeżyliśmy wspólną liturgię eucharystyczną i modliliśmy się.
Serdecznie chcę podziękować wszystkim którzy zaangażowali się w to wyjątkowe i piękne dzieło. Szczególnie: Królom, Kole Gospodyń Wiejskich w Żabnicy, zespołowi „Mały Haśnik”, Orkiestrze Parafialnej „Barka”, Scholi i Młodzieży Parafialnej a tak że Panom furmanom za przywiezienie wiernych i wszystkim którzy mieli korony na swoich głowach. Mam nadzieję że ten zwyczaj wejdzie w tradycję naszej miejscowości i za rok będzie nas jeszcze więcej.